Медична довідка психіатричного огляду форма 100-2/о

(Форма первинної облікової документації № 100-2/о)
Новий порядок психіатричного огляду


Протягом 2022 року було прийнято низку нормативних актів, що змінюють порядок проведення психіатричного та наркологічного огляду, зокрема:


Постанова КМУ «Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих» від 10.05.2022 № 577 (далі — Постанова № 577)


Наказ МОЗ «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» від 18.04.2022 № 651 (далі — Наказ № 651; Порядок № 651)

Види психіатричних оглядів
Наказ № 651 визаначає такі види та періодичність психіатричних оглядів:

 • попередній психіатричний огляд — проводиться під час прийняття на роботу, періодичний психіатричний огляд — проводиться щорічно;
 • позачерговий психіатричний огляд — на вимогу роботодавця у випадку виникнення психічного розладу в проміжок часу між оглядами.


Як проводять психіатричний огляд
Обсяг огляду включає в себе психіатричний огляд, проведений  відповідно до статті 11 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489-III

При огляді лікар-психіатр досліджує:

 • анамнез життя
 • анамнез хвороби
 • дані клінічного дослідження особи, виявлені під час проведення огляду
 • результати лабораторного визначення в крові карбогідрат-дефіцитного трансферину методом капілярного електрофорезу та в сечі наркотичних засобів і психотропних речовин.

Лабораторне тестування сечі на наявність в організмі наркотичних засобів і психотропних речовин має включати в себе дослідження на наявність чи відсутність:

 • опіоїдів
 • канабіоїдів
 • седативних засобів
 • снодійних засобів
 • кокаїну
 • галюциногенів
 • психостимуляторів

УВАГА! Щоб пройти психіатричний медогляд, особа має подати документи, що посвідчують особу.

Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

 • паспорт громадянина України
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 • дипломатичний паспорт України
 • службовий паспорт України
 • посвідчення особи моряка
 • посвідчення члена екіпажу
 • посвідчення особи на повернення в Україну
 • тимчасове посвідчення громадянина України

Висновок про проходження психіатричного огляду
За результатами проведення огляду лікар-психіатр оформляє форму первинної облікової документації № 100-1/о «Протокол про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин № _».

Особі видається форма первинної облікової документації № 100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин № __», затверджена наказом№ 651.

Факт видачі Довідки за формою № 100-2/о підлягає реєстрації у «Журнал реєстрації виданих Довідок про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» — формі первинної облікової документації № 100-3/о, також затвердженій наказом № 651.

У разі незгоди особи з результатами огляду вона може пройти додаткове обстеження амбулаторно або в умовах стаціонару. За результатами додаткового обстеження рішення приймає комісія лікарів-психіатрів.

Наказ № 651 також передбачає, що за умови технічної можливості первинна медична документація про проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, вноситься до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ


ЗАПИСАТИСЯ НА ПРИЙОМ